Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

Bulutların gölgesinde PAMUKKALE

Ege » Denizli

Yeryüzünün doğal güzelliklerinden payını düşeni fazlasıyla alan Pamukkale, doğal kaynaklar açısından da çok şanslı bir coğrafyada yer alıyor. Pamukkale, her geçen gün daha fazla ilgi gören ve umut bağlanan termal turizm merkezleri açısından çok zengin kaynaklara sahip.

Travertenlerin dünyadaki sayılı örneklerinin bulunduğu Pamukkale, her mevsim farklı güzel. Pamukkale’nin şifalı suları Romalılardan beri terapi amaçlı olarak kullanılıyor. Muhteşem görünümlü kalsiyum oksitli ırmakların tortularıyla oluşan traverten dalgaları, turistler için  önemli bir çekim merkezi. Yurtdışındaki benzerlerinin aksine Pamukkale’de travertenlerin üstünde yürüyebilirsiniz.

Doğal zenginlikleri kadar tarihi zenginlikleriyle de gelenleri büyüleyen Pamukkale,

Denizli ili sınırları içinde ve ilin 20 km. kuzeybatısında yer almakta. Ege’ye dökülen Büyük Menderes Nehri’ne eklenen Çürüksu Çayı’nın geçtiği Çürüksu Ovası’ndan 150 m., denizden ise 360 m. yükseklikte. Çökelez Dağı’nın güney yamacında, bir traverten düzlüğünde, büyük bir kristal kitlenin önünde, kalker katlarının arasından çıkan su yeryüzünün tek örneği olan Pamukkale’yi oluşturmakta. Bu basamakların en tipik olanı ise üzerinde antik Hierapolis kentinin bulunduğu traverten basamakları. Pamukkale’yi oluşturan termal kaynaklar Çökelez Dağı’nın eteklerinde ve dağa 6 km. uzaklıkta. Travertenler, Kadı Deresi yakınındaki Domuz Çukuru’ndan başlayarak kuzeydeki nekropolün son mezarının yanından akan Çeltik Deresi’ne kadar uzanıyor. 50 m. yüksekliğinde, yaklaşık 3 km. uzunluğunda ve 250-600 m. genişliğindeki bu travertenlerin oluşum nedeni termal sulardır. Çökelez Dağları’nın yamaçlarında görülen orman kalıntıları ve kademelenmiş düşey farklılıklar travertenlerle birlikte alana ilginç özellikler kazandırmaktadır.

Travertenlerden ve antik Hierapolis kenti kalıntılarından oluşan alan, özgün yapısı ve barındırdığı tarihi değerler bakımından önemli bir merkezdir. Toplam alanı 44 kilometrekare olan Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde beş yerleşim yeri bulunmaktadır. Bunlar merkeze bağlı Develi, Karahayıt, Pamukkale, Yeniköy ve Akköy’dür.

Hierapolis antik kentinin arkeoloji literatüründe “Kutsal Kent” olarak adlandırılması, kentte bilinen bir çok tapınak ve dinsel yapının varlığından kaynaklanır. Hierapolis antik kenti, Roma ve Helenistik döneme ait mimari eserlere ev sahipliği yapmaktadır. Otellere giden yol üzerinde, sağlı sollu yayılmış olan nekropolis, Roma döneminden kalmadır. Tiyatro, St. Philips adına yapılmış anıt mezar, Apollon Tapınağı ve eski hastane görmeniz gereken yerler arasında.

Ayrıca yakınlardaki başka bir antik yerleşim merkezi olan Laodicea’da İncil’de adı geçen kıyamet işaretlerini taşıyan 7 kiliseden biri bulunuyor. Kilise günümüzde bir duvar kalıntısından ibaret olmasına rağmen Hıristiyan turistlerin uğrak yeri.

Otellerin çoğu, antik mezarlığın yakınında sağlı sollu sıralanıyor. Pamukkale’nin oluşum sebebi olan termal su, bu otellerin havuzlarına veriliyor. Karahayıt köyünde ise daha değişik yapıda bir sıcak su kaynağı olan Kızıl Su bulunuyor. Küçük bir tepeden ibaret bu kaynakta, demir minerali içeren su aktığı yeri kırmızıya boyuyor.

Gezi
Gastronomi Durakları
Etkinlik